Coaching ~ Counseling
Jongeren & volwassenen

Het bijzonder samenspel tussen denken, voelen, doen en zijn wordt aangesproken.

Binnen een persoon zijn lichaam, geest en ziel intens met elkaar verbonden. Er is een voortdurende interactie. Deze kan in positieve maar ook in negatieve zin verlopen. In het laatste geval kan iemand dat als een probleem ervaren.

Elk mens kan benaderd worden vanuit vier dimensies: het lichamelijke, het sociaal/emotionele, het mentale en het spirituele. Deze zijn nauw met elkaar verbonden: de ene heeft invloed op de andere. Het is een levenskunst om een harmonie te vinden tussen deze dimensies. Een harmonieus leven kan meer in overeenstemming zijn met je ware IK, je essentie.

Jongeren en volwassenen worden gecoacht naar een betere zelfkennis. Ze kunnen groeien naar een nauwer contact met hun echte ik en hun levensproject: een boeiend en ervaringsgericht levensverhaal.